© 3. Harran Aile Hekimliği Günleri - 2022
HTMW A.Ş.
Bilimsel Program (2. Gün)
3. HARRAN AİLE HEKİMLİĞİ GÜNLERİ / 29 EYLÜL - 01 EKİM 2022 / ŞANLIURFA
Bilimsel Program (2. Gün)
29 Eylül 2022 Perşembe
30 Eylül 2022 Cuma
01 Ekim 2022 Cumartesi
Saat
Salon A
Salon B
“Sağlığın Korunması ve Sağlıklı Yaşam” Oturum Başkanları: Prof. Dr. Cahit ÖZER Prof. Dr. Ayşe ÇAYLAN “Beslenme ve Sağlık” Dr. Öğr. Üyesi Vasfiye DEMİR PERVANE “Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz” Doç. Dr. Pınar DÖNER GÜNER “Erişkinde Taramalar, Periyodik Sağlık Muayenesi” Doç. Dr. Memet Taşkın EGİCİ
09.00 - 10.00
Panel:
“Kadın Sağlığının Geliştirilmesi” Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa ÇELİK Dr. Öğr. Üyesi Hatice KÜÇÜKCERAN “Prekonsepsiyonel Bakım” Doç. Dr. Güzin ZEREN ÖZTÜRK “Gebe ve Lohusa Sağlığı” Dr. Öğr. Üyesi Sanem NEMMEZİ KARACA “Anne Sütü ve Emzirme Desteği” Doç. Dr. Burcu KAYHAN TETİK
10.20 - 11.20
Panel:
Çay - Kahve Arası
10.00 - 10.20
Ara
11.20 - 11.30
“Bağımlılıkla Mücadele” Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fatma Gökşin CİHAN Dr. Öğr. Üyesi Serdar BABACAN “Tütün Bağımlılığı ve Tedavi Yöntemleri” Prof. Dr. Kamile MARAKOĞLU “Alkol ve Madde Bağımlılığı” Dr. Öğr. Üyesi İrep KARATAŞ ERAY “Teknoloji Bağımlılığı” Prof. Dr. Engin Burak SELÇUK
11.30 - 12.30
Panel:
Sözel Bildiri Sunumları:
Sözel Bildiri Sunumları:
Sözel Bildiri Sunumları:
Öğle Yemeği
12.30 - 13.50
Panel
13.50 - 14-50
“Kronik Hastalıklar 1” Oturum Başkanları: Prof. Dr. Reşat DABAK Prof. Dr. Dilek TOPRAK “Birinci Basamakta Göğüs Hastalıklarına Yaklaşım” Uzm. Dr. Gülşah ETHEMOĞLU “Birinci Basamakta Endokrin Hastalıklar” Prof. Dr. Okcan BAŞAT “Birinci Basamakta Kardiyak Hastalıklar” Doç. Dr. Ahmet KESKİN
15.00 - 16.00
Panel:
Sözel Bildiri Sunumları:
Çay - Kahve Arası
16.00 - 16.30
“Kronik Hastalıklar 2” Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mümtaz MAZICIOĞLU Dr. Serdar BARUT “Obezite-Yağlı Karaciğer” Prof. Dr. Tahsin ÇELEPKOLU “Birinci Basamakta Böbrek Hastalıkları” Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem CİNDOĞLU “Birinci Basamakta GIS Hastalıkları” Doç. Dr. Murat ALTUNTAŞ
16.30 - 17.30
Panel:
Sözel Bildiri Sunumları:
Şanlıurfa
Oturum Başkanları: Uzm. Dr. İrep KARATAŞ ERAY Dr. Öğr. Üyesi Şenay KOÇAKOĞLU
Oturum Başkanları: Doç. Dr. İsmail ARSLAN Doç. Dr. Serap SATIŞ
Oturum Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YILMAZ Dr. Esat KARADAĞ
Oturum Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Nur DEMİRBAŞ Dr. Hatice ÖRER
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Mahcube ÇUBUKCU Uzm. Dr. Nuray KIVANÇ TERZİ
Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi - Şanlıurfa - Türkiye
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kurtuluş ÖNGEL Dr. Hilal ATMACAOGLU “Evde Bakım” Doç. Dr. Didem KAFADAR “Birinci Basamakta Yara Bakımı” Dr. Öğr. Üyesi Hasan ELKAN “Sık Rastlanan Psikiyatrik Hastalıklar” Dr. Öğr. Üyesi Ülker ATILAN FEDAİ
“Birinci Basamakta Sık Rastlanan Durumlar”
Program dosyasını indirmek için tıklayınız
Sözel Bildiri Sunumları:
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Tarık Eren YILMAZ Uzm. Dr. Duygu YENGİL TACİ
Ara
14.50 - 15.00
Salon A
Salon B
Salon A
Salon B
Salon A
Salon B
Salon A
Salon B
Salon A
Salon B
Salon A
Salon B
TAKVİM
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
AĞUSTOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
EYLÜL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
EKİM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
30 Ağustos Zafer Bayramı (1 gün resmî tatil.)
29 Eylül 2022 Perşembe (Kongrenin 1. günü)
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Öğleden sonra yarım gün resmî tatil.)
28
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (1 gün resmî tatil.)
30 Eylül 2022 Cuma (Kongrenin 2. günü)
1 Ekim 2022 Cumaretesi (Kongrenin 3. günü)
Aile Hekimliği Pratiğinde Diyabetes Mellitus Tedavisinde Yaşam Tarzı Değişikliğinin Önemi. Bünyamin DERE. Nihat HİÇYILMAZ. Zülküf Ozan GENÇER. Yoğun Bakım Ünitesinde Takip ve Tedavi Edilen Sepsis Tanılı Hastaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi. Tuğba BİNGÖL TANRIVERDİ. Kronik solunum yetmezliği. Hamdiye TURAN. Fatma ŞAFAKOĞLU. Do inhaled corticosteroids have an effect on intra ocular pressure and lens opacity?. Beyza Güzide ÖZEROL. Engin Burak SELÇUK. Tongabay CUMURCU. Öğretmenlerin elektronik sigara ve nargile kullanma sıklığı: Şanlıurfa örneklemi. Mahmut ÜLGER. Amiyotrofik Lateral Skleroz Tanılı Hastada Palyatif Bakım ve Aile Eğitimi: Olgu Sunumu. Mahmut ÜLGER. Dicle Üniversitesi Tıp fakültesi, İlahiyat fakültesi ve Eğitim fakültesinde okuyan öğrencilerin nikotin bağımlılık düzeyleri ve depresyon arasındaki ilişkisi. Nihat HİÇYILMAZ. Bünyamin DERE. Hamza ASLANHAN.
Meram Tıp Fakültesi Hastanesindeki Sağlık Çalışanlarının Aşılanma Durumları Ve Aşılanmaya Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi. Mehmet Yasin KÜÇÜK. Nazan KARAOĞLU. Hatice KÜÇÜKCERAN. Kartal Dr.Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerinde Düzenlenen Sürücü Raporlarının Değerlendirilmesi. Sabrican ÖRÜCÜ. Tiroid nodüllerindeki malignite riski ile RDW arasındaki ilişki. Mehmet Selim MAMİŞ. Çiğdem CİNDOĞLU. Tevfik SABUNCU. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekimlerinin Kuduz Hastalığı Ve Profilaksisi Hakkında Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Vasfiye DEMİR PERVANE. Muhammed Çelebi ARSLAN. Covid 19 Pandemisinde Hastaneden Bulaşabilecek Etkenler Konusunda Aile Hekimliği Asistanlarının Risk Profili, Farkındalıkları ve Bağışıklanma Durumları. Fatoş GEDİK ZAYİM. Tuğba YILMAZ. Oktay SARI. Tinea inkognito: Dokuz olgunun değerlendirilmesi. Vasfiye DEMİR PERVANE. İsa AN.
Şanlıurfa Yöresi İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Anemi Sıklığı ve Tipleri. Zeynep ACAR. Şenay KOÇAKOĞLU. Ahmet UYANIKOĞLU. Aile Sağlığı Merkezlerine Kayıtlı 15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Aile Planlaması Tutumlarının Doğurganlık İle İlişkisi; Samsun İli Örneği. Meryem AKKAŞ. Mahcube ÇUBUKÇU. Hipertansiyon Hastalarının Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Kullanımına ‎İlişkin Bilgi Ve Tutumları. Suat KOÇ. Şenay KOÇAKOĞLU. Covid- 19 pandemi döneminde 65 yaş üstü bireylerde neovasküler glokom sıklığındaki değişiklik. Müslüm TOPTAN. Halit OĞUZ.
Bir Aile Sağlığı Merkezinde Takipli Yetişkinlerde Çocukluk Çağı Travmalarının Sigara, Alkol Ve Madde Kullanımı Üzerine Etkisinin Araştırılması. Narin TADİK. Tahsin ÇELEPKOLU. Pakize Gamze ERTEN BUCAKTEPE. Göğüs Ağrısı İle Başvuran Çocuklarda Kardiyak Etiyoloji, Göğüs Ağrısının Şiddeti Ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi. Feyzanur NACİR. Pakize Gamze ERTEN BUCAKTEPE. Alper AKIN. Evaluation of Thiol/Disulphide Balance in Patients with Irritable Bowel Syndrome. Çiğdem CİNDOĞLU. Süleyman SARI. Ahmet UYANIKOĞLU. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Probiyotikler Hakkındaki Tutum ve Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. F. Gökşin CİHAN. Nur DEMİRBAŞ. Nazan KARAOĞLU. Ruhuşen KUTLU. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi 6.Sınıf Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Süreci ile İlgili Deneyim ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Ahmet KESKİN. Ziya ARIKAN.
Ankara’daki Aile Sağlığı Merkezlerinden 112 Acil Sağlık Hizmetleri Aracılığıyla Sevk Edilen Hastaların Genel Değerlendirmesi. Tuğba YILMAZ. Tarık Eren YILMAZ. Eren USUL. Türkiye’de Tütün Ürünleri ve Alkol Kullanımı 2010’dan 2020’ye Nasıl Değişti?: Sağlık İstatistikleriyle Bir İnceleme. Hatice Tuba AKBAYRAM. Hamit Sırrı KETEN. Amino acids profile in children with acute Brucellosis. Ahmet GÜZELÇİÇEK. Nihayet BAYRAKTAR. Mehmet BAYRAKTAR. Tip 2 Diabetes Mellitus Covid 19 hastalarının kanındaki D-Dimer, Fibrinojen, CRP ve LDH Düzeylerinin Çalışması. Nihayet BAYRAKTAR. Kays ELALİ. Veli PEHLİVAN. Başak PEHLİVAN. Erdoğan DURAN. Mehmet BAYRAKTAR. Tekrarlayan Yatışları Olan Çocuk Hastalarda Malnütrisyon Değerlendirmesi. Dursun ÇADIRCI. Orhan KAZAK. Ahmet GÜZELÇİÇEK. Epidermodisplazia Verrusiformis Tanısı Konulan Genç Erkek Hasta: Olgu Sunumu. Nuran BÜLBÜL. Mustafa AKSOY. Dursun ÇADIRCI. Cansu YOL. Aile Hekimleri İçin Akut Kırmızı Göz Sebepleri: Hangisini Tedavi Edeceğiz Hangisini Sevk Edeceğiz? Alpaslan MERT. Kadir ŞENOCAK.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığının Uyku Kalitesi Ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi. Barış Burak. Mehmet Emin LAYIK. Adolesanlarda İnternet Oyun Oynama Bozukluğu ve Tedavi Girişimleri. Didem KAFADAR. Ahmet EMİN. Sevda KARABACAK. Nurver TURFANER SİPAHİOĞLU. Psoriazis Hastalarında Akdeniz Diyet Uyumunun Değerlendirilmesi. Serkan DÜZAYAK. Klinik bir örneklemde OSB tanılı çocuklarda gebelik döneminde ebeveyn yaşı ile otizm semptom şiddeti arasındaki ilişki. Fethiye KILIÇASLAN. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği yatan annelerde umutsuzluğun depresif belirtiler üzerindeki etkisi: Kaygının aracı rolü. Nurgül Ataş. Fethiye KILIÇASLAN. Birinci Basamakta Çalışan Aile Hekimleri ve Acil Servislerde Çalışan Hekimlerde İskemik İnme Farkındalığı. Tülin GESOĞLU DEMİR. Özlem ETHEMOĞLU. Dilek AĞIRCAN. Hüseyin Avni DEMİR. Şanlıurfa’da Çalışan Aile Hekimlerinin Palyatif Bakım Konusundaki Farkındalıklarının Değerlendirilmesi. Alper SAĞLAM. Dursun ÇADIRCI.
Sıra Gecesi
19.00 - 23.00)
Sıra Gecesi ücreti katılımcıya aittir. Sıra Gecesi’ne katılmak isteyenler 23 Eylül 2022 Cuma gününe kadar katılım isteklerini adresine bildirmeleri rica olunur. Talepleriniz, “Sıra Gecesi” yapılacak işletmenin rezervasyon birimine iletilecektir.
(30 Eylül 2022 Cuma
Sıra Gecesi Ücreti: (Kongre Katılımcıları için) 250 TL Sıra Gecesi Yeri: Cevahir Han 0.533.208 35 99 https://cevahirhan.com/ Kadıoğlu Mah. Vali Fuat Cad. No: 5 Eyyübiye - Şanlıurfa
Şanlıurfa
Bilimsel Program (2. Gün)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Cahit ÖZER Prof. Dr. Ayşe ÇAYLAN “Beslenme ve Sağlık” Dr. Öğr. Üyesi Vasfiye DEMİR PERVANE “Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz” Doç. Dr. Pınar DÖNER GÜNER “Erişkinde Taramalar, Periyodik Sağlık Muayenesi” Doç. Dr. Memet Taşkın EGİCİ
09.00 - 10.00
Panel:
“Kadın Sağlığının Geliştirilmesi” Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa ÇELİK Dr. Öğr. Üyesi Hatice KÜÇÜKCERAN “Prekonsepsiyonel Bakım” Doç. Dr. Güzin ZEREN ÖZTÜRK “Gebe ve Lohusa Sağlığı” Dr. Öğr. Üyesi Sanem NEMMEZİ KARACA “Anne Sütü ve Emzirme Desteği” Doç. Dr. Burcu KAYHAN TETİK
10.20 - 11.20
Panel:
Çay - Kahve Arası
10.00 - 10.20
Ara
11.20 - 11.30
“Bağımlılıkla Mücadele” Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fatma Gökşin CİHAN Dr. Öğr. Üyesi Serdar BABACAN “Tütün Bağımlılığı ve Tedavi Yöntemleri” Prof. Dr. Kamile MARAKOĞLU “Alkol ve Madde Bağımlılığı” Dr. Öğr. Üyesi İrep KARATAŞ ERAY “Teknoloji Bağımlılığı” Prof. Dr. Engin Burak SELÇUK
11.30 - 12.30
Panel:
Sözel Bildiri Sunumları
Sözel Bildiri Sunumları
Sözel Bildiri Sunumları
Öğle Yemeği
12.30 - 13.50
13.50 - 14.50
“Kronik Hastalıklar 1” Oturum Başkanları: Prof. Dr. Reşat DABAK Prof. Dr. Dilek TOPRAK “Birinci Basamakta Göğüs Hastalıklarına Yaklaşım” Uzm. Dr. Gülşah ETHEMOĞLU “Birinci Basamakta Endokrin Hastalıklar” Prof. Dr. Okcan BAŞAT “Birinci Basamakta Kardiyak Hastalıklar” Doç. Dr. Ahmet KESKİN
15.00 - 16.00
Panel:
Sözel Bildiri Sunumları
Çay - Kahve Arası
16.00 - 16.30
“Kronik Hastalıklar 2” Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mümtaz MAZICIOĞLU Dr. Serdar BARUT “Obezite-Yağlı Karaciğer” Prof. Dr. Tahsin ÇELEPKOLU “Birinci Basamakta Böbrek Hastalıkları” Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem CİNDOĞLU “Birinci Basamakta GIS Hastalıkları” Doç. Dr. Murat ALTINTAŞ
16.30 - 17.30
Panel:
Sözel Bildiri Sunumları
Oturum Başkanları: Uzm. Dr. İrep KARATAŞ ERAY Dr. Öğr. Üyesi Şenay KOÇAKOĞLU
Oturum Başkanları: Doç. Dr. İsmail ARSLAN Doç. Dr. Serap SATIŞ
Oturum Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YILMAZ Dr. Esat KARADAĞ
Oturum Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Nur DEMİRBAŞ Dr. Hatice ÖRER
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Mahcube ÇUBUKCU Uzm. Dr. Nuray KIVANÇ TERZİ
29 Eylül 2022 Perşembe
30 Eylül 2022 Cuma
01 Ekim 2022 Cumartesi
Saat
Salon A
Salon B
Saat
“Sağlığın Korunması ve Sağlıklı Yaşam”
09.00 - 10.00
10.20 - 11.20
10.00 - 10.20
11.20 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.50
13.50 - 14.50
15.00 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.30
© 3. Harran Aile Hekimliği Günleri - 2022
HTMW A.Ş.
Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi - Şanlıurfa - Türkiye
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kurtuluş ÖNGEL Dr. Hilal ATMACAOGLU “Evde Bakım” Doç. Dr. Didem KAFADAR “Birinci Basamakta Yara Bakımı” Dr. Öğr. Üyesi Hasan ELKAN “Sık Rastlanan Psikiyatrik Hastalıklar” Dr. Öğr. Üyesi Ülker ATILAN FEDAİ
“Birinci Basamakta Sık Rastlanan Durumlar”
Panel:
Bilimsel Program (2. Gün)
Program dosyasını indirmek için tıklayınız
Sözel Bildiri Sunumları:
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Tarık Eren YILMAZ Uzm. Dr. Duygu YENGİL TACİ
Ara
14.50-15.00
Çay - Kahve Arası
Ara
Öğle Yemeği
14.50 - 15.00
Ara
Çay - Kahve Arası
Salon A
Salon A
Salon A
Salon A
Salon A
Salon A
Salon B
Salon B
Salon B
Salon B
Salon B
Salon B
TAKVİM
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
EYLÜL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
EKİM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
29 Eylül 2022 Perşembe (Kongrenin 1. günü)
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Öğleden sonra yarım gün resmî tatil.)
28
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (1 gün resmî tatil.)
30 Eylül 2022 Cuma (Kongrenin 2. günü)
1 Ekim 2022 Cumaretesi (Kongrenin 3. günü)
Sıra Gecesi
19.00 - 23.00)
Sıra Gecesi ücreti katılımcıya aittir. Sıra Gecesi’ne katılmak isteyenler 23 Eylül 2022 Cuma gününe kadar katılım isteklerini adresine bildirmeleri rica olunur. Talepleriniz, “Sıra Gecesi” yapılacak işletmenin rezervasyon birimine iletilecektir.
(30 Eylül 2022 Cuma
Sıra Gecesi Ücreti: (Kongre Katılımcıları için) 250 TL Sıra Gecesi Yeri: Cevahir Han 0.533.208 35 99 https://cevahirhan.com/ Kadıoğlu Mah. Vali Fuat Cad. No: 5 Eyyübiye - Şanlıurfa
Aile Hekimliği Pratiğinde Diyabetes Mellitus Tedavisinde Yaşam Tarzı Değişikliğinin Önemi. Bünyamin DERE. Nihat HİÇYILMAZ. Zülküf Ozan GENÇER. Yoğun Bakım Ünitesinde Takip ve Tedavi Edilen Sepsis Tanılı Hastaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi. Tuğba BİNGÖL TANRIVERDİ. Kronik solunum yetmezliği. Hamdiye TURAN. Fatma ŞAFAKOĞLU. Do inhaled corticosteroids have an effect on intra ocular pressure and lens opacity?. Beyza Güzide ÖZEROL. Engin Burak SELÇUK. Tongabay CUMURCU. Öğretmenlerin elektronik sigara ve nargile kullanma sıklığı: Şanlıurfa örneklemi. Mahmut ÜLGER. Amiyotrofik Lateral Skleroz Tanılı Hastada Palyatif Bakım ve Aile Eğitimi: Olgu Sunumu. Mahmut ÜLGER. Dicle Üniversitesi Tıp fakültesi, İlahiyat fakültesi ve Eğitim fakültesinde okuyan öğrencilerin nikotin bağımlılık düzeyleri ve depresyon arasındaki ilişkisi. Nihat HİÇYILMAZ. Bünyamin DERE. Hamza ASLANHAN.
Meram Tıp Fakültesi Hastanesindeki Sağlık Çalışanlarının Aşılanma Durumları Ve Aşılanmaya Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi. Mehmet Yasin KÜÇÜK. Nazan KARAOĞLU. Hatice KÜÇÜKCERAN. Kartal Dr.Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerinde Düzenlenen Sürücü Raporlarının Değerlendirilmesi. Sabrican ÖRÜCÜ. Tiroid nodüllerindeki malignite riski ile RDW arasındaki ilişki. Mehmet Selim MAMİŞ. Çiğdem CİNDOĞLU. Tevfik SABUNCU. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekimlerinin Kuduz Hastalığı Ve Profilaksisi Hakkında Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Vasfiye DEMİR PERVANE. Muhammed Çelebi ARSLAN. Covid 19 Pandemisinde Hastaneden Bulaşabilecek Etkenler Konusunda Aile Hekimliği Asistanlarının Risk Profili, Farkındalıkları ve Bağışıklanma Durumları. Fatoş GEDİK ZAYİM. Tuğba YILMAZ. Oktay SARI. Tinea inkognito: Dokuz olgunun değerlendirilmesi. Vasfiye DEMİR PERVANE. İsa AN.
Şanlıurfa Yöresi İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Anemi Sıklığı ve Tipleri. Zeynep ACAR. Şenay KOÇAKOĞLU. Ahmet UYANIKOĞLU. Aile Sağlığı Merkezlerine Kayıtlı 15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Aile Planlaması Tutumlarının Doğurganlık İle İlişkisi; Samsun İli Örneği. Meryem AKKAŞ. Mahcube ÇUBUKÇU. Hipertansiyon Hastalarının Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Kullanımına ‎İlişkin Bilgi Ve Tutumları. Suat KOÇ. Şenay KOÇAKOĞLU. Covid- 19 pandemi döneminde 65 yaş üstü bireylerde neovasküler glokom sıklığındaki değişiklik. Müslüm TOPTAN. Halit OĞUZ.
Bir Aile Sağlığı Merkezinde Takipli Yetişkinlerde Çocukluk Çağı Travmalarının Sigara, Alkol Ve Madde Kullanımı Üzerine Etkisinin Araştırılması. Narin TADİK. Tahsin ÇELEPKOLU. Pakize Gamze ERTEN BUCAKTEPE. Göğüs Ağrısı İle Başvuran Çocuklarda Kardiyak Etiyoloji, Göğüs Ağrısının Şiddeti Ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi. Feyzanur NACİR. Pakize Gamze ERTEN BUCAKTEPE. Alper AKIN. Evaluation of Thiol/Disulphide Balance in Patients with Irritable Bowel Syndrome. Çiğdem CİNDOĞLU. Süleyman SARI. Ahmet UYANIKOĞLU. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Probiyotikler Hakkındaki Tutum ve Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. F. Gökşin CİHAN. Nur DEMİRBAŞ. Nazan KARAOĞLU. Ruhuşen KUTLU. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi 6.Sınıf Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Süreci ile İlgili Deneyim ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Ahmet KESKİN. Ziya ARIKAN.
Ankara’daki Aile Sağlığı Merkezlerinden 112 Acil Sağlık Hizmetleri Aracılığıyla Sevk Edilen Hastaların Genel Değerlendirmesi. Tuğba YILMAZ. Tarık Eren YILMAZ. Eren USUL. Türkiye’de Tütün Ürünleri ve Alkol Kullanımı 2010’dan 2020’ye Nasıl Değişti?: Sağlık İstatistikleriyle Bir İnceleme. Hatice Tuba AKBAYRAM. Hamit Sırrı KETEN. Amino acids profile in children with acute Brucellosis. Ahmet GÜZELÇİÇEK. Nihayet BAYRAKTAR. Mehmet BAYRAKTAR. Tip 2 Diabetes Mellitus Covid 19 hastalarının kanındaki D- Dimer, Fibrinojen, CRP ve LDH Düzeylerinin Çalışması. Nihayet BAYRAKTAR. Kays ELALİ. Veli PEHLİVAN. Başak PEHLİVAN. Erdoğan DURAN. Mehmet BAYRAKTAR. Tekrarlayan Yatışları Olan Çocuk Hastalarda Malnütrisyon Değerlendirmesi. Dursun ÇADIRCI. Orhan KAZAK. Ahmet GÜZELÇİÇEK. Epidermodisplazia Verrusiformis Tanısı Konulan Genç Erkek Hasta: Olgu Sunumu. Nuran BÜLBÜL. Mustafa AKSOY. Dursun ÇADIRCI. Cansu YOL. Aile Hekimleri İçin Akut Kırmızı Göz Sebepleri: Hangisini Tedavi Edeceğiz Hangisini Sevk Edeceğiz? Alpaslan MERT. Kadir ŞENOCAK.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığının Uyku Kalitesi Ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi. Barış Burak. Mehmet Emin LAYIK. Adolesanlarda İnternet Oyun Oynama Bozukluğu ve Tedavi Girişimleri. Didem KAFADAR. Ahmet EMİN. Sevda KARABACAK. Nurver TURFANER SİPAHİOĞLU. Psoriazis Hastalarında Akdeniz Diyet Uyumunun Değerlendirilmesi. Serkan DÜZAYAK. Klinik bir örneklemde OSB tanılı çocuklarda gebelik döneminde ebeveyn yaşı ile otizm semptom şiddeti arasındaki ilişki. Fethiye KILIÇASLAN. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği yatan annelerde umutsuzluğun depresif belirtiler üzerindeki etkisi: Kaygının aracı rolü. Nurgül Ataş. Fethiye KILIÇASLAN. Birinci Basamakta Çalışan Aile Hekimleri ve Acil Servislerde Çalışan Hekimlerde İskemik İnme Farkındalığı. Tülin GESOĞLU DEMİR. Özlem ETHEMOĞLU. Dilek AĞIRCAN. Hüseyin Avni DEMİR. Şanlıurfa’da Çalışan Aile Hekimlerinin Palyatif Bakım Konusundaki Farkındalıklarının Değerlendirilmesi. Alper SAĞLAM. Dursun ÇADIRCI.